Kovozavody Prostejov (169)

www: http://www.kovozavody.cz/

Filter by

  • Availability:

  • Remove all filters
Bestseller
Aero L-159-A/E Alca Irak, Draken International Aircraft
Kovozavody Prostejov

Aero L-159-A/E Alca Irak, Draken International Aircraft

Scale: 1:72
Product code: KOV72119
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.78 or 12500 pts. in stock!

Aero L-159B Alca
Kovozavody Prostejov

Aero L-159B Alca

Scale: 1:72
Product code: KOV72113
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.78 or 12500 pts. in stock!

Aero L-159T Alca  Czech AF, Irak
Kovozavody Prostejov

Aero L-159T Alca Czech AF, Irak

Scale: 1:72
Product code: KOV72114
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.78 or 12500 pts. in stock!

Avia B.11 Boska
Kovozavody Prostejov

Avia B.11 Boska

Scale: 1:72
Product code: KOV72078
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€12.10 or 8500 pts. in stock!

Bestseller
  • NEW!
Avia BH-9 "Boska"
Kovozavody Prostejov

Avia BH-9 "Boska"

Scale: 1:48
Product code: KOV48018
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.21 or 12100 pts. in stock!

  • NEW!
Avia BH-9 "Boska" Single Seater
Kovozavody Prostejov

Avia BH-9 "Boska" Single Seater

Scale: 1:48
Product code: KOV48019
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.21 or 12100 pts. in stock!

Bestseller
Avia BH-9 Boska
Kovozavody Prostejov

Avia BH-9 Boska

Scale: 1:72
Product code: KOV72076
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€12.10 or 8500 pts. in stock!

Avia BH-9 Boska
Kovozavody Prostejov

Avia BH-9 Boska

Scale: 1:72
Product code: KOV72077
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€12.10 or 8500 pts. in stock!

Bestseller
Avia GS-199
Kovozavody Prostejov

Avia GS-199

Scale: 1:72
Product code: KOV72092
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.98 or 9900 pts. in stock!

Avia S-199 "Diana"
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 "Diana"

Scale: 1:72
Product code: KOV72008
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.98 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-199 "Messer/Sakin"
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 "Messer/Sakin"

Scale: 1:72
Product code: KOV72006
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.98 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-199 "Sakin"
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 "Sakin"

Scale: 1:72
Product code: KOV72217
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€14.43 or 10200 pts. in stock!

Bestseller
  • NEW!
Avia S-199 w/wing guns
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 w/wing guns

Scale: 1:72
Product code: KOV72218
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€14.78 or 10400 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-199 With oil cooler
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 With oil cooler

Scale: 1:72
Product code: KOV72049
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.98 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-99 (C-10)
Kovozavody Prostejov

Avia S-99 (C-10)

Scale: 1:72
Product code: KOV72205
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

Cessna Crane Mk.Ia
Kovozavody Prostejov

Cessna Crane Mk.Ia

Scale: 1:72
Product code: KOV72169
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€18.42 or 13000 pts. in stock!

Cessna JRC-1 "Bobcat"
Kovozavody Prostejov

Cessna JRC-1 "Bobcat"

Scale: 1:72
Product code: KOV72170
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€18.42 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Cessna T-50 "Bobcat"
Kovozavody Prostejov

Cessna T-50 "Bobcat"

Scale: 1:72
Product code: KOV72171
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€18.42 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Cessna UC-78A "Bobcat"
Kovozavody Prostejov

Cessna UC-78A "Bobcat"

Scale: 1:72
Product code: KOV72168
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€18.42 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.500 in French service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.500 'in French service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72177
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.501 in French service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.501 'in French service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72178
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 "International"
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 "International"

Scale: 1:72
Product code: KOV72180
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

Dewoitine D.510 "Japan"
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 "Japan"

Scale: 1:72
Product code: KOV72186
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 in Foreign service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 'in Foreign service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72185
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 in French service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 'in French service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72179
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

DH-88 Comet (in RAF and Foreign Service)
Kovozavody Prostejov

DH-88 Comet (in RAF and Foreign Service)

Scale: 1:72
Product code: KOV72101
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.98 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
F-18B Hornet
Kovozavody Prostejov

F-18B Hornet

Scale: 1:72
Product code: KOV72164
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!

  • NEW!
F-6C "Photo-recce Mustang"
Kovozavody Prostejov

F-6C "Photo-recce Mustang"

Scale: 1:72
Product code: KOV72246
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€14.78 or 10400 pts. in stock!

  • NEW!
F-6C "Photo-recce Mustang" Malcolm
Kovozavody Prostejov

F-6C "Photo-recce Mustang" Malcolm

Scale: 1:72
Product code: KOV72248
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€14.78 or 10400 pts. in stock!

F-A-18A/C Hornet
Kovozavody Prostejov

F-A-18A/C Hornet

Scale: 1:72
Product code: KOV72163
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€16.19 or 11400 pts. in stock!