Kovozavody Prostejov (131)

www: http://www.kovozavody.cz/

Filter by

  • Availability:

  • Remove all filters
Aero L-159-A/E Alca Irak, Draken International Aircraft
Kovozavody Prostejov

Aero L-159-A/E Alca Irak, Draken International Aircraft

Scale: 1:72
Product code: KOV72119
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.25 or 12500 pts. in stock!

Bestseller
Aero L-159A Alca Czech AF
Kovozavody Prostejov

Aero L-159A Alca Czech AF

Scale: 1:72
Product code: KOV72118
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.25 or 12500 pts. in stock!

Aero L-159B Alca
Kovozavody Prostejov

Aero L-159B Alca

Scale: 1:72
Product code: KOV72113
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.25 or 12500 pts. in stock!

Aero L-159T Alca  Czech AF, Irak
Kovozavody Prostejov

Aero L-159T Alca Czech AF, Irak

Scale: 1:72
Product code: KOV72114
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.25 or 12500 pts. in stock!

Bestseller
Albatros C.III International
Kovozavody Prostejov

Albatros C.III International

Scale: 1:72
Product code: KOV72150
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

Avia B.11 Boska
Kovozavody Prostejov

Avia B.11 Boska

Scale: 1:72
Product code: KOV72078
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.10 or 8500 pts. in stock!

Avia BH-9 Boska
Kovozavody Prostejov

Avia BH-9 Boska

Scale: 1:72
Product code: KOV72076
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.10 or 8500 pts. in stock!

Avia BH-9 Boska
Kovozavody Prostejov

Avia BH-9 Boska

Scale: 1:72
Product code: KOV72077
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.10 or 8500 pts. in stock!

Bestseller
Avia GS-199
Kovozavody Prostejov

Avia GS-199

Scale: 1:72
Product code: KOV72092
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-199 "Messer/Sakin"
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 "Messer/Sakin"

Scale: 1:72
Product code: KOV72006
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-199 With oil cooler
Kovozavody Prostejov

Avia S-199 With oil cooler

Scale: 1:72
Product code: KOV72049
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
Avia S-99 (C-10)
Kovozavody Prostejov

Avia S-99 (C-10)

Scale: 1:72
Product code: KOV72205
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Cessna Crane Mk.Ia
Kovozavody Prostejov

Cessna Crane Mk.Ia

Scale: 1:72
Product code: KOV72169
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.95 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Cessna JRC-1 "Bobcat"
Kovozavody Prostejov

Cessna JRC-1 "Bobcat"

Scale: 1:72
Product code: KOV72170
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.95 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Cessna T-50 "Bobcat"
Kovozavody Prostejov

Cessna T-50 "Bobcat"

Scale: 1:72
Product code: KOV72171
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.95 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Cessna UC-78A "Bobcat"
Kovozavody Prostejov

Cessna UC-78A "Bobcat"

Scale: 1:72
Product code: KOV72168
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€19.95 or 13000 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.500 in French service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.500 'in French service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72177
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.501 in French service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.501 'in French service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72178
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 "International"
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 "International"

Scale: 1:72
Product code: KOV72180
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 "Japan"
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 "Japan"

Scale: 1:72
Product code: KOV72186
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 in Foreign service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 'in Foreign service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72185
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
Dewoitine D.510 in French service
Kovozavody Prostejov

Dewoitine D.510 'in French service'

Scale: 1:72
Product code: KOV72179
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

DFS G-101/SG-1/SG-38/TX.I (2in1)
Kovozavody Prostejov

DFS G-101/SG-1/SG-38/TX.I (2in1)

Scale: 1:72
Product code: KOV72028
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€10.04 or 6500 pts. in stock!

DFS SG-38 Gondola (2in1), Germany, Czechoslovakia
Kovozavody Prostejov

DFS SG-38 Gondola (2in1), Germany, Czechoslovakia

Scale: 1:72
Product code: KOV72026
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.10 or 8500 pts. in stock!

DFS SG-38 Schulgleiter Gondola (2in1), Germany, France
Kovozavody Prostejov

DFS SG-38 Schulgleiter Gondola (2in1), Germany, France

Scale: 1:72
Product code: KOV72027
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€13.10 or 8500 pts. in stock!

Bestseller
DH-88 Comet (in RAF and Foreign Service)
Kovozavody Prostejov

DH-88 Comet (in RAF and Foreign Service)

Scale: 1:72
Product code: KOV72101
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
DH-88 Comet Mac Robertson Air Race
Kovozavody Prostejov

DH-88 Comet Mac Robertson Air Race

Scale: 1:72
Product code: KOV72099
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

DH-88 Comet Prototype & Racers
Kovozavody Prostejov

DH-88 Comet Prototype & Racers

Scale: 1:72
Product code: KOV72104
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€15.14 or 9900 pts. in stock!

Bestseller
F-18B Hornet
Kovozavody Prostejov

F-18B Hornet

Scale: 1:72
Product code: KOV72164
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!

Bestseller
F-A-18A/C Hornet
Kovozavody Prostejov

F-A-18A/C Hornet

Scale: 1:72
Product code: KOV72163
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

€17.54 or 11400 pts. in stock!