Kovozavody Prostejov (249)

www: http://www.kovozavody.cz/

Filter by

 • Availability:


 • Remove all filters
Suchoj Su-7U "Moujik" Warsaw Pact
Kovozavody Prostejov

Suchoj Su-7U "Moujik" Warsaw Pact

Scale: 1:48
Product code: KOV48021
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$52.58 or 33400 pts. in stock!

Suchoj Su-7UMK International "Moujik"
Kovozavody Prostejov

Suchoj Su-7UMK International "Moujik"

Scale: 1:48
Product code: KOV48020
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$52.58 or 33400 pts. in stock!

Supermarine Spitfire FR.IXc
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire FR.IXc

Scale: 1:72
Product code: KOV72176
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Black & White"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Black & White"

Scale: 1:72
Product code: KOV72263
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Commanders"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Commanders"

Scale: 1:72
Product code: KOV72262
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Three Blade Prop"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Three Blade Prop"

Scale: 1:72
Product code: KOV72261
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

 • DISCONTINUED
Supermarine Spitfire Mk.Ia "Wats Prop"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.Ia "Wats Prop"

Scale: 1:72
Product code: KOV72260
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.IIA "Aces"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IIA "Aces"

Scale: 1:72
Product code: KOV72306
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

Bestseller
Supermarine Spitfire Mk.IIA "Polish Eagles"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IIA "Polish Eagles"

Scale: 1:72
Product code: KOV72303
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

 • -15%
Supermarine Spitfire Mk.IIA LR "Long Range"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IIA LR "Long Range"

Scale: 1:72
Product code: KOV72305
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 $17.04 or 12800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.IXe
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IXe

Scale: 1:72
Product code: KOV72083
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$16.93 or 10800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.VA
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VA

Scale: 1:72
Product code: KOV72307
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.VB
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VB

Scale: 1:72
Product code: KOV72058
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$16.93 or 10800 pts. in stock!

Supermarine Spitfire Mk.VC "Four Barrels over Malta"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VC "Four Barrels over Malta"

Scale: 1:72
Product code: KOV72121
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$20.07 or 12800 pts. in stock!

 • NEW!
Supermarine Spitfire Mk.Vc Trop Over Yugoslavia
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.Vc Trop 'Over Yugoslavia'

Scale: 1:72
Product code: KOV72418
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$14.81 or 9400 pts. in stock!

 • NEW!
Supermarine Spitfire Mk.Vc Trop USAAF Over Corsica
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.Vc Trop 'USAAF Over Corsica'

Scale: 1:72
Product code: KOV72416
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$14.81 or 9400 pts. in stock!

Bestseller
 • DISCONTINUED
Tempest F.2 „Export“
Kovozavody Prostejov

Tempest F.2 „Export“

Scale: 1:72
Product code: KOV72226
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

 • DISCONTINUED
Tempest F.2 „Silver Wings“
Kovozavody Prostejov

Tempest F.2 „Silver Wings“

Scale: 1:72
Product code: KOV72228
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

 • DISCONTINUED
Tempest F.6 "Over Egypt"
Kovozavody Prostejov

Tempest F.6 "Over Egypt"

Scale: 1:72
Product code: KOV72225
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

Bestseller
 • DISCONTINUED
Tempest Mk.II/F.2
Kovozavody Prostejov

Tempest Mk.II/F.2

Scale: 1:72
Product code: KOV72227
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

 • -15%
ULa-5 »SR
Kovozavody Prostejov

ULa-5 »SR

Scale: 1:72
Product code: KOV72361
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$15.72 $13.35 or 10000 pts. in stock!

Vickers FB-19 Mk.I "Bullet" In Russian Services
Kovozavody Prostejov

Vickers FB-19 Mk.I "Bullet" In Russian Services

Scale: 1:72
Product code: KOV72251
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$14.51 or 9200 pts. in stock!

Z-242L Military 4x decal
Kovozavody Prostejov

Z-242L Military 4x decal

Scale: 1:72
Product code: KOV-KPEX020
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$6.27 or 4000 pts. in stock!

 • -15%
Z-242L Civil 4x decal
Kovozavody Prostejov

Z-242L Civil 4x decal

Scale: 1:72
Product code: KOV-KPEX019
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$6.27 $5.31 or 4000 pts. in stock!

Z-37 »melŠk
Kovozavody Prostejov

Z-37 »melŠk

Scale: 1:72
Product code: KOV72120
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

Z-37A »melŠk "Export"
Kovozavody Prostejov

Z-37A »melŠk "Export"

Scale: 1:72
Product code: KOV72204
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$14.51 or 9200 pts. in stock!

Z-37A »melŠk "Movie Star"
Kovozavody Prostejov

Z-37A »melŠk "Movie Star"

Scale: 1:72
Product code: KOV72203
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$14.51 or 9200 pts. in stock!

Z-37T Agro Turbo
Kovozavody Prostejov

Z-37T Agro Turbo

Scale: 1:72
Product code: KOV72145
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

Z-37TM Turbo Military
Kovozavody Prostejov

Z-37TM Turbo Military

Scale: 1:72
Product code: KOV72146
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$21.53 or 13700 pts. in stock!

Zlin C-106
Kovozavody Prostejov

Zlin C-106

Scale: 1:48
Product code: KOV48009
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

$24.67 or 15700 pts. in stock!